Hỗ trợ Đăng ký Sản phẩm Đạt được Chứng nhận OCOP 3-5 sao

Vietnamedia
Hỗ trợ Đăng ký Sản phẩm Đạt được Chứng nhận OCOP 3-5 sao
TQC hỗ trợ đăng ký sản phẩm đạt được chứng nhận OCOP cấp tỉnh hạng 03 sao, 04 sao; cấp quốc gia hạng 05 sao. Theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia làm 03 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương. Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành.
1. OCOP là gì?
OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product), hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm.
OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
2. Tiêu chí làm căn cứ đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP
Căn cứ vào Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
3. TQC thực hiện hỗ trợ Chủ thể OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất...) đăng ký sản phẩm giúp đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh hạng 03 sao, 04 sao; cấp quốc gia hạng 05 sao:
3.1 YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM OCOP VÀ SỰ HỖ TRỢ CỦA TQC
Theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá Sản phẩm OCOP: do các chủ thể OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất…) chuẩn bị và nộp về Ủy ban nhân dân cấp huyện.
TQC hỗ trợ thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tham gia OCOP tại các cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ chủ thể OCOP hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP nộp về cấp huyện như sau:
STT
Nội Dung
Yêu cầu
Văn bản
Thực Hiện 
Ghị chú
1
Yêu cầu bắt buộc
Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm
- Mẫu đăng ký sản phẩm mới (BIỂU SỐ 01)
- Mẫu đăng ký sản phẩm đã có (BIỂU SỐ 02)
TQC hỗ trợ, hướng dẫn
 
Phương án, kế hoạch kinh doanh sản phẩm
Theo mẫu đính kèm (BIỂU SỐ 03)
TQC hỗ trợ, hướng dẫn
 
Giới thiệu bộ máy tổ chức
Theo mẫu đính kèm (BIỂU SỐ 04)
TQC hỗ trợ, hướng dẫn
 
Giấy đăng ký kinh doanh
Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn vị/cá nhân có đăng ký kinh doanh)
TQC hỗ trợ, hướng dẫn
 
Sản phẩm mẫu
05 đơn vị sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ)
TQC hỗ trợ, hướng dẫn
 
2
Yêu cầu tài liệu minh chứng bổ sung
Giấy đủ điều kiện sản xuất
Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm cần phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện hành)
TQC hỗ trợ, hướng dẫn
 
Công bố chất lượng sản phẩm
Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng sản phẩm được công bố
TQC hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố và tư vấn thủ tục công bố
 
Tiêu chuẩn sản phẩm
Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn sản phẩm được công bố
TQC hỗ trợ, hướn​g dẫn
 
Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố
Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
TQC hỗ trợ, hướn​g dẫn
 
Mã số mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản phẩm...
Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu thương hiệu...
TQC hỗ trợ, hướn​g dẫn
 
Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết chuỗi
Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa đơn... chứng minh việc mua bán nguyên vật liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên kết
TQC hỗ trợ, hướn​g dẫn
 
Bảo vệ môi trường
Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, đánh giá tác động môi trường
TQC hỗ trợ, hướn​g dẫn
 
Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát chất lượng
Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng minh hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn
TQC hỗ trợ, hướn​g dẫn
 
Kế toán
Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế toán của cơ sở
TQC hỗ trợ, hướn​g dẫn
 
Phát triển thị trường, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại
Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại...
TQC hỗ trợ, hướn​g dẫn
 
Câu chuyện về sản phẩm
Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm... minh chứng về câu chuyện của sản phẩm
TQC hỗ trợ xây dựng
 
Kế hoạch kiểm soát chất lượng, ghi hồ sơ lô sản xuất...
Bản sao tài liệu, minh chứng về hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô sản xuất
TQC hỗ trợ thực hiện
 
Giải thưởng của sản phẩm, bình chọn của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế...
Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành tích, giải thưởng, bình chọn...
TQC hỗ trợ tập hợp hồ sơ các giải thưởng (nếu doanh nghiệp có)
 
 
TRÊN THẾ GIỚI CÓ CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI CHỨNG NHẬN OCOP CHƯA?
Trước đây, đã có chương trình “Làng mới” của Hàn Quốc, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của Nhật Bản… cũng có nhiều nội dung tương tự. Sau này, Thái Lan được coi là quốc gia thành công nhất về OCOP khi hình thành được 72.000 sản phẩm với nhiều kênh phân phối hiệu quả sau 16 năm triển khai chương trình.
CÁC NGÀNH HÀNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP
Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm 6 ngành hàng: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm - nội thất - trang trí; và dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.
XẾP HẠNG SẢN PHẨM OCOP
Phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí được quy định trong Quyết định số 1048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 05 hạng:
- Hạng 05 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khẩu.
- Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao.
- Hạng 03 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh, đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao.
- Hạng 02 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao.
- Hạng 01 sao: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm khởi điểm tham gia Chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao.
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC
Miền Bắc: 096 941 6668 / Miền Trung: 0968 799 816 / Miền Nam: 0988 397 156
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
Hotline: 096 941 6668; Điện thoại: 024 6680 0338, Email: vphn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0968 799 816, Email: vpdn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0988 397 156;  Điện thoại: 028 6270 1386, Email: vpsg@tqc.vn
popup

Số lượng:

Tổng tiền: