Ra mắt Bộ cẩm nang về xây dựng Nông thôn mới 2023

Vietnamedia
Ra mắt Bộ cẩm nang về xây dựng Nông thôn mới 2023
Bộ cẩm nang về xây dựng nông thôn mới, sách cẩm nang hướng dẫn xây dựng nông thôn mới, bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Nông thôn Việt Nam rộng lớn và đa dạng hệ sinh thái. Nông thôn là quê hương, là chốn đi về của đại đa số người thành phố; hôm nay là nông thôn, ngày mai là đô thị, nên phát triển nông thôn cần phải tính đến hiện tại và mai sau.
Ngay sau khi đất nước giành được độc lập, năm 1947, trong tác phẩm “Đời sống mới”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn”... Và khái niệm “nông thôn mới” được đề cập đến lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960) đã nêu vấn đề “phát triển sản xuất và xây dựng Nông thôn mới”.
Thực hiện sự nghiệp Đổi mới của đất nước, hành trình hơn 35 năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, quyết sách lớn để thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển. Từ “thúc đẩy phát triển nông nghiệp” đến “kiến tạo hệ sinh thải nông nghiệp đa giá trị” là hành trình thay đổi tư duy, từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, từ “tăng trưởng đơn giá trị” sang “tăng trưởng đa tầng giá trị” đã mang lại luồng sinh khí mới trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để có cái nhìn tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam biên soạn Bộ cẩm nang về xây dựng Nông thôn mới gồm 3 cuốn.
Cuốn sổ tay thứ nhất “Nông thôn mới: Cuộc hành trình lịch sử”
Cuốn sổ tay thứ nhất “Nông thôn mới: Cuộc hành trình lịch sử” viết về quá trình xây dựng nông thôn mới, các kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện và định hướng mục tiêu, nội dung, giải pháp cho Chương trình giai đoạn 2021–2025. Cuốn sách hệ thống lại một cách khá đầy đủ những vấn đề lớn trong xây dựng nông thôn mới với 3 phần:
Phần một: Thành tựu to lớn, toàn diện, lịch sử
Phần hai: Đột phá
Phần ba: Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp đa giá trị
Cuốn sổ tay thứ hai “Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”
Cuốn sổ tay thứ hai “Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” sẽ tập trung vào các hướng dẫn để thực hiện Chương trình, trong đó trọng tâm là Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) và quy trình đánh giá, xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, cuốn sách sẽ giới thiệu về các nội dung thành phần của Chương trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng đòi hỏi mỗi cán bộ thực hiện, cộng đồng và người dân cần hiểu đúng, toàn diện về Chương trình. Trong bối cảnh Chương trình mang tính đa ngành cao, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của rất nhiều bộ ngành, địa phương, phạm vi thực hiện trong cả nước nên số lượng văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện Chương trình lên tới hơn 100 văn bản.
Đồng thời, các văn bản này cũng đang và sẽ được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn xây dựng nông thôn mới tại các địa phương và thống nhất với các quy định pháp luật chuyên ngành đã có. Do vậy, cẩm nang không kỳ vọng sẽ cung cấp đầy đủ, toàn văn các văn bản này, mà sẽ hệ thống hóa lại các quy định với những điểm nhấn về các nội dung trọng tâm của Chương trình sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.
Cuốn sổ tay thứ ba “Nông thôn mới - Những miền quê đáng sống”
Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình hay cũng như những sáng kiến, cách làm sáng tạo và tấm gương điển hình đã xuất hiện tại các địa phương. Cuốn sổ tay thứ ba “Nông thôn mới - Những miền quê đáng sống” sẽ giới thiệu rộng rãi một số mô hình hay, điển hình tiên tiến trên cả nước. 
Cuốn sổ tay được chia làm 3 phần, gồm:
Phần 1: Những miền quê đáng sống
Phần 2: Những mô hình điển hình
Phần 3: Những tấm gương điển hình
Mỗi câu chuyện trong từng phần là một lát cắt, phản ánh sự quan tâm chỉ đạo ở các địa phương và phản ánh chân thực nhất đời sống của bà con vùng nông thôn.
Quý độc giả quan tâm đến Bộ cẩm nang về xây dựng Nông thôn mới 2023 vui lòng liên hệ Báo Nông nghiệp Việt Nam.
Theo nongnghiep.vn
popup

Số lượng:

Tổng tiền: