Thiết kế, in Cẩm nang Sản phẩm OCOP Ấn tượng, Độc đáo tại Hà Nội, Tờ rơi tuyên truyền Nông thôn mới, Tờ rơi Tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, Tờ rơi Du lịch Nông nghiệp Nông thôn, Tờ rơi Du lịch Cộng đồng, Tờ rơi Du lịch Sinh thái, Tờ rơi Tuyên truyền Lâm nghiệp Vườn quốc gia. Vietnammedia hỗ trợ các địa phương, đơn vị giới thiệu Thương hiệu, Điểm đến trên Top Thương hiệu Du lịch.

">

Giới thiệu

Sửa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (Năm 2024)

Vietnamedia
Ngày 1/3/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ...

Phát triển du lịch nông thôn gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP

Vietnamedia
Du lịch nông thôn là không gian để phát triển, tiêu thụ sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm)....

Cẩm nang, Tờ rơi Sản phẩm OCOP - Công cụ quảng cáo hiệu quả

Vietnamedia
Nhận Thiết kế In Cẩm nang Sản phẩm OCOP, In Tờ rơi Sản phẩm OCOP, Tập gấp sản phẩm Ocop giá gốc tại...

Thiết kế In Cẩm nang Tờ rơi Nông thôn mới, Sản phẩm Ocop trọn gói

Vietnamedia
Thiết kế In đẹp Hà Nội VietnamMedia cung cấp Giải pháp thiết kế in Cẩm nang Tờ rơi Nông thôn mới,...

Mẫu Cẩm nang Tờ rơi Du lịch Cộng đồng Nông nghiệp Nông thôn

Vietnamedia
Mẫu Cẩm nang Du lịch Cộng đồng, Tờ rơi Tập gấp Du lịch Nông nghiệp Nông thôn, Tờ rơi Sản phẩm du...

Mẫu Tờ rơi tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Nông thôn mới, Sản phảm Ocop, Giảm nghèo

Vietnamedia
Thiết kế in Tờ rơi tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo đa chiều bền vững, Tờ rơi...

Nhận diện 3 loại hình du lịch nông thôn chủ đạo tại Việt Nam

Vietnamedia
Du lịch nông thôn ở Việt Nam được xác định có 3 loại hình chủ đạo là du lịch cộng...

Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững (Phần 2)

Vietnamedia
Một số khuyến nghị phát triển du lịch cộng đồng nhằm xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững. Vietnammedia hỗ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: